International Certificeret Uddannelse i
Tonen fra Himlen
(Vokal Lydterapi)
ved Githa Ben-DavidUddannelse i 2019

Ugekurser med rullende optagelse.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig her på www.gilalai.com

 

Vinterkursus i Danmark
søndag d. 17. februar til og med d. 24. februar.
På Egmont Højskolen i Hou, 8300 Odder.
Pris: 8.000 kr. for ugekursus inkl. undervisning, kost og logi.
Max 30 deltagere 

 

Forsommer-kursus i Molino del Rei, Spanien
Søndag d. 26. maj til d. 2. juni
Jorox, 29567 Alozaina, Málaga, Spain
Max 20 deltagere
Pris: 5000 DKK i kursusgebyr
Kost (halvpension) og logi: Vegetarisk buffet/dobbeltværelser med bad i 7 dage.
1 Dobbelt værelse pr person 630 Euro
1 Deluxe King dobbeltseng suite pr person 700 Euro
Enkeltværelse 805 Euro

Skriv ønske om værelse på ansøgningsskemaet.
Der findes kun et enkeltværelser til hvis du snorker meget.
Betales kontant i Euro ved ankomst til Molin Del Rey (som er et privat foretagende-ikke et hotel):
Transport med shuttle bus (en times kørsel) fra Malaga lufthavn arrangeres.
Stedet er helt unikt bygget ind i bjerget af Anthony, ejeren. Her er mulighed for a synge i klippehuler med en ren kilde, som løber ned i en swimmingpool (koldt vand), sauna...

www.molinodelrey.com


 

Indian Summer-kursus i Danmark
søndag d. 15. september til og med d. 22. september.
På Egmont Højskolen i Hou, 8300 Odder.
Pris: 8.000 kr. for ugekursus inkl. undervisning, kost og logi.
Max 30 deltagere


Meld dig til kurserne her på www.gilalai.com.

Se fotos fra tidligere kurser her.
Læs udtalelser fra tidligere kursister her.  
Se fotos af Egmont Højskolen her.

 

Hvis du har nogen spørgsmål, så skriv venligst til contact@gilalai.com.


Uddannelsens opbygning

International uddannelse i  Tonen fra himlen/ Vokal Lydterapi er baseret på 7-dages kurser. Alle ugekurser har samme opbygning med hensyntagen til deltagernes behov og niveau. Man tilmelder sig en uge ad gangen og tilrettelægger selv, hvor hurtigt man vil tage uddannelsen. Efter minimum fire ugekurser kan man vælge at gå til eksamen. Deltagerne har forskellige niveauer, og de helt nye kan derfor føle sig trygge.


Introduktion

Der er et stort behov for lydhealing i vores omverden. Da forskningen indenfor området er minimal, er mit tiltag til en certificeret  Uddannelse i Vokal Lydterapi baseret på mine tre bøger, 30 års praktisk virke, samt de erfaringer, som mine lydhealingsgrupper og tidligere uddannelseshold gennem årene har bidraget og bidrager med. Uddannelsen er baseret på hengivelse til klang: Tonen fra Himlen, som man kan læse nærmere om i min første bog af samme navn.

Uddannelsen giver de studerende mulighed for at udfolde stemmen, møde udfordring, modtage respons, viden og støtte og først og fremmest opleve, at Lydens Kraft virker igennem dem.

Målet for uddannelsen er, at forløse den enkeltes sande udtryk og afdække dens helbredende kvaliteter. Der findes ikke to ens stemmer.
Der arbejdes ud fra en nådig og indfølende metode, hvor sandheden som velovervejet respons er i højsædet.

 
Sprog

Undervisningen vil foregå på engelsk, da der deltager internationale studerende.


Ugekursus m. seks timers daglig undervisning

1. dag: Tonen fra Himlen
2. dag: Instruktion i Tonen fra Himlen
3. dag: Syng dig Fri/Regressiv Cellesang
4. dag: Regressiv Cellesang med regression
5. dag: Healing/Lydscanning
6. dag: Lydscanning
7. dag: Kombinationer og opsamling


En kursusdag på Egmont i Danmark kunne se sådan ud:


kl. 7.00-8.45: Yoga, meditation, sang.
Kl. 9.00 Morgenmad
kl. 9.30-11.00: Undervisning i plenum.
kl. 11.30-13.00: Gruppearbejde/undervisning.
KL. 13.00 Frokost
Kl. 14 -16 Stille tid. Sauna ved havet/vinterbadning, vandretur ved havet, volleyball, tennisbane, disc golf, svømmehal, købmand (1 km).
Kl. 16-18 Øvetid
kl. 18.00: Aftensmad
kl. 19.30-21.00: Lydarbejde i varmtvandsbassin/foredrag/afspænding.
 


Indlogering

På Egmont Højskolen i Hou, 8300 Odder: Søndag kl. 15 Store rummelige træhuse 50-100 meter fra havet med to værelser (to adskilte senge i hvert rum), to badeværelser, vaskemaskine, stort køkken/spise-alrum (to ekstra sengepladser her), brændeovn, cd-afspiller.
Prisen er sat til, at der sover fire i hvert hus. Eneværelse koster 1000 kr. ekstra pr. person (begrænset antal).
Fuld forplejning med økologisk vegetar/vegansk mad.


Ansøgning

Før du tilmelder dig et eller flere kurser, bedes du udfylde dette  ansøgningsskema (worddokument) her og sende det til vores sekretær Nanna på contact@gilalai.com. Derefter vil vi gerne have en kort samtale med dig over Skype eller telefon.


Pris og betaling

Tilmeldingsgebyr: Depositum på 1000 kr. for hvert ugekursus betales ved tilmelding.

8000 kr pr. ugekursus inkl. depositum. Det fulde beløb skal være betalt senest to måneder før kursusstart, ellers mistes depositum og pladsen gives til en anden.

Find betalingslinkene her på gilalai.com.

Refundering: Depositum kan ikke refunderes. Kursusgebyr -1000 kr kan kun refunderes, hvis man har god grund til afbud og finder en stand in, som kan accepteres.


Grundbøger

Bøgerne er ikke med i kursusprisen.
Githa Ben-Davids fire bøger: 'Tonen fra Himlen', 'Syng dig Fri', 'Lyd er Liv og "Hjælp"-en personlig historie om kronisk tungmetalforgiftning og hvordan man bliver den kvit. Der anbefales løbende bøger, f.eks. 'Sjælens Tolv Indvielser' af Harriet Koch, 'Lysets Lov' af Lars Muhl, 'Dialoger med Englen' af Gitta Mallasz, symbolopslagsbøger m.m.


Hjemmearbejde imellem ugekurserne

Gensidig lydterapi, gruppearbejde med hinanden/kaniner.


Opfølgende terapi/lydterap
i

Her anbefales eksterne terapeuter, som deltagerne selv finansierer.


Eksamen

Der er et eksamensgebyr på 3000 kr., som kan betales her på www.gilalai.com.
Eksamen foregår separat en gang hver andet år, eller hvis der er over tyve eksaminanter. Krav: 4 ugekurser, film med udsnit fra lydscanning og eller frisyngning af klient afleveres på usb-stick, 30 dokumenterede cases, 3 timers besvarelse af evaluerende spørgsmål (uden bøger).

Censorer:
Lilly Rangstrup: socialrådgiver, censor ved Kempler Instituttet (Uddannelse i familieterapi).
Lars Muhl: forfatter, musiker, healer og terapeut.
Githa Ben-David.

Censorerne ser på opgaver, film og cases og kommer til konklusion: bestået eller ikke bestået.

Består man ikke (men har 30 cases) får man mulighed for at lave en ny film/opgave.

Der bliver lagt vægt på at du viser: metoden, ordentlighed, omsorg, nærvær, dedikation og præcision.

 

 


 

Indhold af Uddannelse i Vokal Lydhealing

Arbejde med Tonen fra himlen/
Udfoldelse af stemmen


1. Arbejde med "Tonen fra himlen".
At udvikle evnen til at gå ind i denne vokale hengivelsestilstand. Åndedrætsarbejde.
At arbejde med "bånd"optagelse af sig selv. Formålet er at lytte og transformere de sider af sig selv i stemmen, som man ikke kan lide. Det er hård kost, men meget effektivt.
Således må alle deltagere have adgang til optagelse i trygge omgivelser. Det kan bl.a. gøres via computer.

2. Hørelære.
At høre og arbejde med toneintervaller. Sa Re Gha... de indiske tonenavne læres og disse sættes i relation til Lydscanning. Kvint, terts, sekund læres.

3. Simpel instrumentalundervisning.
Instruktion i at spille en kvint på indisk orgel.

4.Regression
En gennemgang af principperne, der ikke er en uddannelse i regression, men et redskab til at forberede en på de udfordringer, man kan møde dels i sin egen frisyngning dels i arbejdet med andre.

5. Intuition.
Udvikling af denne gennem sang, affirmation, bøn, bevidsthed. Klargørelse af den enkeltes intuitive kommunikationsform.
Styrkelse af tillid. Bevidsthed omkring at bruge/ slippe sin vilje på de rette tidspunkter og at styre sin evne til at bevæge sig fleksibelt imellem væren og betragtning (enhed og dualitetsplan).

At indtage Healerens aketype.

6. Ego
At arbejde med at integrere egoet i Lydhealingsprocessen. Etik, selvkritik, selvjustits, bevidstgørelse angående ens positive og negative tankemønstre og deres virkning. Bevidsthedsarbejde omkring kontrollerende og dømmende/ fordømmende adfærd, selvsving.

7. Smertekrop
Bevidstgørelse omkring livsmønstre og deres effekter. Smertekroppens energi.

8. Det legende element.
Humorens vigtighed. At smide hæmninger med værdighed.

9. Balance.

10. Bevidsthedsarbejde med vokaler.
Gennemgang af overtonesystem. Universets opbygning i forholdet til klang helt ned på atomplan. Kvantespring og uendelighedsprincipper. Arbejde med Undertoner. Bevidsthedsarbejde med vokalernes forskellige energiformer.

11. Henvisning til Videnskabsmænd, Mystikere, sublime behandlere, læger.

12. Respons til de der på egen hånd arbejder med Lydhealing under hele forløbet. Alle resultater nedskrives af lydhealerne, journaliseres så præcist som muligt med antal behandlinger, datoer på disse, kontakt informationer til behandlede. Vi har et skema, som man kan vælge at udfylde. 30 cases er nødvendige for at modtage eksamensbevis. Alle modtager dog et Kursusbevis efter 4 ugekurser.

13. Fælleslydhealing


Regressiv Cellesang

Deltagerne lærer at støtte et andet menneske i at synge sig fri.
 

1. Metode: Grundfølelser, kodeord, ønske. Notering af spændinger.

2. Redskaber til at undgå overskridelse af Sangerens grænser.

3. Redskaber til tackling af klientens overskridelse af Lytterens grænser.

4. At høre forskel på Ego og Sjæl. At vide hvornår forløsning finder sted. Redskab til at guide den rette vej.

5. Navigationstegn. Arbejde med at finjustere fornemmelsen af din krops reaktioner, når intuitionen siger ja eller nej.

6. Arbejde med bevidstheden omkring ansvar.

7. Klarsyn, følelse, hørelse... i forbindelse med Regressiv Cellesang. Claivoiance og etik.

8. Integration af Lydhealing, regression, bevægelse, musisk udfoldelse i processen.

9. Arbejdsstillinger. Etik omkring omsorg og berøring.

10. Bevidsthed omkring forskel på indfaldsvinkelen til mænd og kvinder.

11. Bevidsthed om effekten af ignorering, overgreb og disse traumers lyd.

12. Opløsning af blokeringer. Hvordan man danner mur overfor aggressive reaktioner.

13. Tackling af andres smertekrop, gennemgang af klassiske afledningsmanøvrer.

14. Historiefortællingens kraft i Regressiv Cellesang.

15. Symboltolkning.

16. Tackling af selvsving/ energinarkomani.

17. Resonans med Dominoeffekt.

18. Praktik med kaniner. Hver session gengives kort, resultater opsummeres.Lydhealing


1. Lydscanning. At høre overtoner i klangen. At udvikle evnen til at lytteq. At vinde tillid til denne sensitivitet.

2. Lydhealingsform. Bevidsthedens om formen og rammernes betydning.

3. Ceremoniers betydning. Dan dine egne ceremonier med henblik på at skabe tryghed, så du kan hengive dig.

4. Bevidsthed omkring din egen idé om hvilke kræfter, der arbejder igennem dig. Betydningen af disse ideer.

5, Energiens natur. Lysets brydning, magnetisme, lys.

6. Kroppens energisystem, musklernes sprog.

7. Farver og Lydhealing.

8. Lydhealingspraktik med kaniner. Cases journaliseres.

9. Ledelse af Lydhealingsgruppe.

10. Lydhealingsformer i forbindelse med fælles lydhealinger.

11. Praktiske oplysninger om lydhealing. Antal gange, tid imellem osv..


Ret til de ændringer der helt sikkert vil forekomme, forbeholdes undertegnede.

 

 

 

 

 

Skift sprog

Nyheder

Nyhedsbrev fra Githa Ben-David juli 2018

Her kan du læse om Githas kommende aktiviteter.

Læs mere


Angående booking af tid til lydhealing

Her er en liste over lydterapeuter, der giver personlig lydbehandling samt over Skype.

Læs mereFølg mig