Skip to content Skip to footer

Lydscanning

Lydscanning af klient (modelbillede)

Lydscanning foregår ved, at lydterapeuten lytter efter udslag på Hung Song/undertoner, der lige som et radiosignal giver et særligt signal, når det støder ind i et traume/et fysisk område, som kalder på opmærksomhed. Når traumet er lokaliseret tilføjes en glidende klang, som afprøves på forskellige vokaler. Når den rette klang/vokal/tonehøjde resonerer med kropsområdet, manifesterer “Tonen fra himlen” sig, fuldstændig som mønstre i cymatics manifesterer sig på en Cladni-plade. Ved den specifikke frekvens, som vil resonere og gengive en oprindelig form til f.eks. celler og eller blod, åbner lyden sig og bliver overtonerig. Modtageren vil da i 80 procent af tilfældene fornemme lyden som en fin boblende energi  i kroppen. Se forsøg med  Cladni-plade her:

De rette frekvenser/stemmens resonans med specifikke kropsområder styrker kroppen og oplader immunforsvarets energi niveau. Derfor kan Githa Ben-David’s vokale lydscanningsmetode, hvor sangeren hele tiden lytter efter resonans, have gennemgribende effekt på stort set alle sygdomsområder.

Lyd-terapeuters stemmer har forskellig klang og dermed også forskellige helbredende egenskaber. For eksempel har Githa Ben-Davids stemme gode resultater med tinnitus og høreproblemer. Det er der også en del  af hendes studerende, der har.

Fabien Maman

Fabien Maman, fransk musiker og lydhealer, udførte i 1987 forsøg som viste, at stemmen af alle akustiske instrumenter havde størst effekt, når det gjaldt bekæmpelsen af kræftceller.

Fotoet her illustrerer, hvordan kræftcellerne eksploderer i løbet af 9 minutter. Han synger på dyrkede Hella-kræftceller i en petri skål under et mikroskop.

Githa Bd og studerende har oplevet, at kræftsvulster er svundet markant eller helt under Lydterapi/lydscanning- også ved online behandling. Men kræft er en kompleks sygdom, fordi den ofte er forbundet med traumer og/eller livsforhold, som kræftramte har “lært at leve med”. Desuden er ophobningen af miljøgifte blevet intensiveret – tungmetalforgiftning tynger immunforsvaret. Det gælder om at give tid til, at kroppen kan gå igennem ”Healingskrisen”, hvor afgiftningen ikke bliver for kraftig. Derfor er det bedre at dosere med lidt lydterapi ad gangen (15 minutter max), gerne dagligt. Online lydhealing er perfekt, idet man kan kan dosere behandlingen uden transportmæssig belastning af klienten.

En pige på 11 år med hørenedsættelse …

– havde haft høreapparater siden 5-års alderen og kunne ikke følge med i skolen grundet sine høreproblemer. Moderen bragte hende til lydscanning hos mig. Jeg lydscannede hende uden høreapparater, og da pigens hørelse blev bedret, besluttede vi os for, at hun skulle prøve at gå et par timer dagligt uden høreapparater derhjemme, for at mærke efter, om hørelsen stadig var forbedret. Efter endnu en lydscanning på en halv time, kunne pigen høre normalt. Vi gav hende en tredje behandling lige før den årlige høretest. Høretesten (se d. fjerde i hjørnet) var normal. Lægerne forstod ingenting.

I dag, hvor pigen er voksen og arbejder som jordemoder, har hun stadig normal hørelse. Se yderligere oplysninger under artikler. Se evt. filmen ”The Note from Heaven”, hvor hun udtaler sig.

Andre kurser

Online kursus i den Internationale Uddannelse i Vokal Lydterapi

Introduction to Online Education in Vocal Therapy The challenges of these times has brought us a beautiful new online way of communicating that opens for…

Hung Song Activation of the 12 Meridianes

Hung Song is an expression of inner undertones, which, like the cat´s purr and or the bees humming can stimulate any part of your body.…

Heal the Pineal

(English version) In ‘Heal the Pineal – Detox with Hung Song’ Githa Ben-David shares how you can decalcify your Pineal gland with your own voice.…

Gratis øve-CD til Tonen fra himlen

At synge sig selv er en tilstand, hvor tiden forsvinder og stemmen slipper kroppen og synes at synge ned i én oppefra. Med ‘Tonen fra…
What's your reaction?
2Cool1Bad1Happy1Sad

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev