Skip to content Skip to footer

Introduktion til uddannelsen

International Certificeret Uddannelse i Vokal Lydterapi

– ved Githa Ben-David

Lyd og bevidsthed arbejder sammen, fuldstændig som en berøring føles det sted på huden, du bliver rørt.

Fokuserer du din stemme på et bestemts sted, vil lyden følge fokus og virke her. Da lyd er energi, tilfører man mekanisk energi til det pågældende område og styrker derved organismen til selvhealing. Med anatomisk viden er det muligt af fokusere specifikt på f.eks. Pineal kogle kirtlen, og afkalke/stimulere den med Hung Song. Ved brugen af Hung Song er indre undertoner med hvilke man dels kan lydheale sig selv, dels andre, idet Hunnng lyden vil give udslag i form af et alarmsignal (lyder markant og er ikke til at tage fejl af), når man rammer et sted med svækket/stagneret energi. Herefter finder man frem til hvilke toner/vokaler kropsstedet kalder på – det kaldes for lydscanning. Man bliver ved, ind til kropsstedet ikke længere giver traumelyd (max 2-3 minutter). Vores stemmelyd virker uden de store bivirkninger, men man må moderere sig til max 20 minutters direkte lydbehandling for at undgå for kraftige afgiftnings- ligreaktioner. 

Der er et stort behov for lydhealing i vores omverden. For at kvalitetssikre terapeuter, læger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger, musikere, kunstnere…som arbejder ud fra Githa Ben-David’s metoder og eller supplerer deres arbejde med vokal lydterapi, er det muligt at tage eksamen i Vokal Lydterapi baseret på Githa’s bøger (“Tonen fra himlen”, “Syng dig Fri”, “Lyd er Liv”, “Hjælp” samt “Heal the Pineal”. Githa Ben-David har 36 års praktisk virke/erfaring, sammenholdt med de erfaringer, som studerende gennem årene har bidraget og bidrager med. Uddannelsen er baseret på hengivelse til klang: Tonen fra Himlen, som man kan læse nærmere om i Githa Ben-Davids bog af samme navn.

International Uddannelse i Vokal Lydterapi giver de studerende mulighed for at udfolde stemmen gennem nærværende lytten, anerkendelse af den de i sandhed er. Processen støtter deltagenre i at genvinde deres selvtillid, opløse stress, modtage respons, viden og støtte og først og fremmest opleve, at Lydens Kraft virker igennem dem.

Målet for uddannelsen er, at forløse den enkeltes sande udtryk og afdække stemmens helbredende kvaliteter. Der findes ikke to ens stemmer. Enhver stemme er en særlig gave, som byder på en unik kvalitet. Dette gælder også tonedøve.

Indhold af Uddannelse i Vokal Lydhealing

Arbejde med “Tonen fra himlen”

Udfoldelse af stemmen gennem meditativ sang * At udvikle evnen til at gå ind i denne vokale hengivelsestilstand * Åndedrætsarbejde* At arbejde med “bånd”optagelse af sig selv. Bevidsthed om bevægelse mellem enhed og dualitet. Gralssymbol.

Hørelære

At høre og arbejde med toneintervaller * Sa Re Gha… de indiske tonenavne læres og disse sættes i relation til Lydscanning *Kvint, terts, kvart, septim, sekund læres.

Simpel instrumentalundervisning

Instruktion i at spille en kvint på indisk orgel.

Regression med frisyngning

En gennemgang af principperne, der ikke er en uddannelse i regression, men et redskab til at forberede en på de udfordringer, man kan møde dels i sin egen frisyngning dels i arbejdet med andre.

Intuition

Udvikling af denne gennem sang på Tonen fra himlen, opmærksomhed på navigationstegn, affirmation, bøn, bevidsthed. Klargørelse af den enkeltes intuitive kommunikationsform.
Styrkelse af tillid. Bevidsthed omkring at bruge/ slippe sin vilje på de rette tidspunkter og at styre sin evne til at bevæge sig fleksibelt imellem væren og betragtning (enhed og dualitetsplan) *At indtage Healerens aketype.

Ego

At arbejde med at integrere egoet i Lydhealingsprocessen. Etik, selvkritik, selvjustits, bevidstgørelse angående ens positive og negative tankemønstre og deres virkning* Bevidsthedsarbejde omkring kontrollerende og dømmende/ fordømmende adfærd, selvsving.

Smertekrop

Bevidstgørelse omkring livsmønstre og deres effekter* Smertekroppens energi.

Det legende element

Humorens vigtighed *At smide hæmninger med værdighed.

Balance og justering

Fysiske som mentale, meditative øvelser til afbalancering af hjerne, krop, nevesystem * Amygdala Hippocampus * Hjernestammen * Hormonsystemet* Solar Plexus * Indre organer * Lymfesystem.

Bevidsthedsarbejde med vokaler.

Gennemgang af overtonesystem. Universets opbygning i forholdet til klang helt ned på atomplan. Kvantespring og uendelighedsprincipper. Bevidsthedsarbejde med vokalernes forskellige energiformer/cymatics.

Arbejde med Undertoner

Hung Song (indre undertoner) * Åbne vokaler (åbne undertoner)* Underbevidsthed * Afgiftende virkning* Undertoners effekt på skellettet * Dyrelyde – Bi-lyd (Api terapi) – Kattens spinden

Henvisning til Videnskabelige studier

Vandforskning* Afgiftnings symptomer * Forsking vedr. immunforsvaret *Mystikere * Andre behandlingsformer * Læger.

Korisk Lydhealing 

(Fysisk Udd)

Halvdelen af gruppen synger for den anden halvdel som ligger ned. Vi øver flerstemmighed og mærker fysisk, hvordan tonale intervaller føles i kroppen. Her arbejdes især med kvint, terts, kvart og septim fornemmelse. Hele øvelsen går ud på at lytte så koret bliver en samlet organisme, der i øjeblikket skaber healende musik. Vi arbejder tillige med dissonans og harmoni.

Hung Song

Lydscanning med fokus på traumelyd og kortlænging af de steder, hvor kroppen kalder på lyd. Et af de vigtigste redskaber i lydhealing. Navigationstegn/lyd. Arbejde med at finjustere fornemmelsen af din krops reaktioner, når intuitionen siger ja eller nej.

Interview

 Grundfølelser, kodeord, ønske. Notering af spændinger.

 Redskaber til at undgå overskridelse af Sangerens grænser.

Redskaber til tackling af klientens overskridelse af Lydterapeutens grænser.

Regressiv Cellesang

1.Deltagerne lærer at støtte hinanden i at synge sig fri ud fra kontrakt lavet i Interview (pkt 15).* Arbejde med bevidstheden omkring ansvar.* Klarsyn, følelse, hørelse* Etik og balance omkring klarsyn, følelse, hørelse * Integration af Lydhealing, regression, bevægelse, musisk udfoldelse i processen.

2.Arbejdsstillinger. *Etik omkring omsorg og berøring. *Bevidsthed omkring forskel på indfaldsvinkel til mænd og kvinder.

2. Transformation *Bevidsthed om effekt af ignorering, overgreb og disse traumers vokale udtryk.* Opløsning af blokeringer. *Hvordan man danner mur overfor aggressive reaktioner * Tackling af andres smertekrop * Gennemgang af klassiske afledningsmanøvrer. *Historiefortællingens kraft i Regressiv Cellesang *Symboltolkning. * Tackling af selvsving/ energinarkomani.* Resonans med Dominoeffekt.

Lydhealing

1. Lydscanning. *At høre overtoner i klangen. * At udvikle evnen til at lytte.*At vinde tillid til de signaler, man hører.

2. Lydhealingsform * Bevidsthedens om formen og rammernes betydning.

3. Ceremoniers betydning. * Bevidsthed omkring din egen idé om hvilke kræfter, der arbejder igennem dig. *Betydningen af disse ideer.

4. Energi strukturer * Lysets brydning * Jordforbindelse* Photoner* Magnetisme * Lys * Farver* Vokalers healende kraft* Konsonanters healende kraft* Cymatics

5. Bivirkninger* Afgiftning* Støttende behandling* Lever omslag* Borax* Melatonin* Afkalkning af Pineal Kirtel* Giftstoffers natur

6. Anatomi *Kroppens energisystem * Meridianer * Musklernes sprog

7. Lydhealingspraktik med kaniner. Cases journaliseres.

9. Ledelse af Lydhealingsgruppe * Lydhealingsformer i forbindelse med fælles lydhealinger.

10. Praktiske oplysninger om lydhealing. Antal gange, tid imellem osv..

Online lydhealing

Fordelen ved “Online International Education in Vocal Sound Therapy” er, at der deltager folk fra hele verden, og erfaringen viser, at deltagerne efterfølgende øver mere sammen, end deltagere på fysiske kurser gør. Det er nemt og tidsbesparende at mødes på nettet, og selvom lydoplevelsen ikke er nær så god, som i fysiske rammer, så virker lydhealingen mindst lige så godt. Resultaterne taler for sig selv og kan endda indikere, at virkningen er stærkere, muligvis fordi modtager og giver kan koncentrere sig fuldt om lydhealingen/lydterapien. Der er kræftknuder, som er blevet blødere/ har ændret form/ er svundet ind/forsvundet ved behandling over telefonen f.eks..

Afspændingssang

Kroppen heales ved at synge et vers til hver kropsdel. Denne sang form er en god start, fordi vuggesang er almen accepteret for at virke beroligende.

Journal skrivning

Skrives i journal som downloades her.

De bedste cases kan skrives ind på din egen hjemmeside og linkes til dit navn på database for Lydhealings- cases her på siden. Man køber sig adgang her.

Hjemmearbejde imellem ugekurserne

Øve Tonen fra himlen. Praktisere vokal lydterapi, gruppearbejde med hinanden/kaniner. Læse tilknyttet faglitteratur. Online uddannelse: Se 18 grundlektioner  (20 timer) købes her eller 12 Meridian webinarer købes her, ved deltagelse på overbygnings ugekursus til grunduddannelsen.

22. Hung Song Aktivering af Meridianer

Man kan præcisere vokal lydterapi med kendskab til kroppens 12 grund-meridianer, idet meridianer fungerer som el-ledninger, som kan aktiveres med lyd. Det er ikke et eksamenskrav at have kendskab til lydhealing af meridianer, men en stor fordel at kunne.

Hvis man ønsker at lære om Hung song aktivering af meridianerne, kan man købe Githas redigerede Webinarer her.

Opfølgende terapi/lydterapi

Se  Lydhealer-landkortet på denne side eller kontakt dine medstuderende for hjælp. Githa Ben-David behandler større grupper på healingswebinarer og eller på den internationale uddannelse. 

Ret til de ændringer der helt sikkert vil forekomme, forbeholdes undertegnede.

Supplerende materiale

Bøger, film og musik af Githa Ben-David

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev